Nhịp Tim Hà Nội: Bên Trong Cuộc Sống Của Người Đặt Cược Thể Thao Việt Nam

Nhịp tim của Hà Nội được cảm nhận rõ ràng nhất ở tình yêu thể thao và cá cược thường đi kèm với nó. “Nhịp tim Hà Nội” đi sâu vào cuộc sống của những người đặt cược thể thao trong thành phố, bộc lộ một nền văn hóa sôi động của niềm đam mê, […]